Ventilationsservice udført af seriøse servicemontører.

Derfor er service vigtigt​

Et ventilationsanlæg skal sikre cirkulation af ren luft i fx kontorlokaler eller procesudsugning fra stinkskabe i laboratorier eller emhætter. En beskidt ventilator yder ikke det den skal.

Vedligeholdes anlægget ikke, vil der på sigt være risiko for dårligere indeklima. Manglende vedligeholdelse af et procesudsugningsanlæg, kan i værste fald føre til produktionsstop.

Vi har desværre tit oplevet at service ikke tages seriøst. Dette gælder både på kundesiden, hvor man glemmer at ventilationsanlæg bliver slidte og beskidte, og på entreprenørsiden hvor servicen ikke bliver udført professionelt. I HJE Ventilation styres vores service af vores ser-viceafdeling, der består af en servicechef og tre faste servicemontører. Vores servicemontø-rer har alle været i HJE Ventilation i mere end fem år og vi tilstræber, at det er de samme folk der betjener dig hver gang. Det er din sikkerhed for, at den servicemontør der besøger dig kender dit anlæg.

Vores servicemontører får løbende de relevante kurser, så vi kan løse de problemer der må opstå på et ventilationsanlæg. Samtidig besidder vi en vis portion opfindsomhed så de pro-blemer vi ikke har lært om, også kan løses på stedet. Vi ved ikke alt, men lidt om det hele – og resten finder vi ud af når det bliver nødvendigt!

Vi foreslår service sat i system

Vi har gode erfaringer med, at servicen sættes i system og tilbyder derfor at indgå en servicekontrakt. Indgås en kontrakt, forpligter HJE Ventilation sig til at udføre fast service på et ventilationsanlæg. Antallet af eftersyn afhænger af anlægstype.

Det får du med service af HJE Ventilation

Service består af rensning, smøring, justering og kontrol af ventilationsanlægget. Vi rengører alle dele i anlægget. Efter behov udskifter vi filtre og foretager andre småreparationer, der kan være nødvendige som følge af slid på anlægget. Vi funktionstester også en eventuel sikkerheds-automatik.

Hvis der er behov for det, medtager vi gerne service på tilhørende køleanlæg samt automatik- og cts-anlæg.​

Efterfølgende udarbejder vi en servicerapport, hvor vi kort beskriver det udførte arbejde. Rapporten indeholder også eventuelle bemærkninger fra vores servicetekniker, så du som kunde får det fulde overblik over dit anlæg. 

Vi gennemgår gerne rapporten med den anlægsansvarlige og afgiver tilbud på eventuelle reparationsarbejder, der falder uden for servicen.

Særlige fordele med en servicekontrakt

Som servicekunde er du med en servicekontrakt på forkant med dit ventilationsanlæg og sikrer dig så godt som muligt, at et anlæg fungerer, som det skal. Skulle uheldet alligevel være ude, kan du som servicekunde forvente særlig høj prioritet og hurtig assistance fra HJE Ventilation. 

Som servicekunde får du derudover særskilt rabat på reservedele, der udskiftes i forbindelse med den løbende kontraktservice.

Du er altid velkommen til, at kontakte vores serviceafdeling på telefon 32 52 84 43 mellem kl. 08 og 16.30 eller på e-mail hje@hje.nu for at få et godt og uforpligtende tilbud på montage eller service af ventilation. 

HJE Ventilation ApS

Præstefælledvej 12

2770 Kastrup

Ring til vores døgnvagt på​

​Telefon: 32 52 84 43

E-mail: hje@hje.nu

CVR: 24997383

Vi er medlem af:​